Điêu khắc phúc hưng

Sản phẩm

Đắp tượng phật

Đắp tượng phật

Đắp và tôn tạo tượng Phật theo hình ảnh
Tượng di lặc

Tượng di lặc

Tượng di lặc composit , sơn và thiếp vàng cao cấp