Điêu khắc phúc hưng

Tượng chân dung

tuong chan dung 001

tuong chan dung 001

chuyên làm tượng chân dung theo hình ảnh
Tượng chân dung

Tượng chân dung

Cơ sở chuyên nhận thực hiện điêu khắc tượng chân dung theo hình ảnh , đảm bảo giống đẹp , có hồn. Đáp ứng mọi nhu cầu về kích thước, chất liệu . Vui lòng liên hệ ngay Tuongchandung.com hoặc gọi ngay 0909859990
Tượng chân dung

Tượng chân dung

Thực hiện tượng chân dung độ nét cao , thể hiện nhiều chi tiết phức tạp nghệ thuật
Tượng chân dung theo yêu cầu

Tượng chân dung theo yêu cầu

Cơ sở chuyên thực hiện tượng chân dung nghệ thuật ,
Tượng chân dung

Tượng chân dung

Chuyên thực hiện tượng chân dung nhiều chất liệu