Điêu khắc phúc hưng

Điêu khắc chân dung

Điêu khắc chân dung

Điêu khắc chân dung

Điêu khắc chân dung từ hình ảnh, độ nét cao, giống đẹp
Làm tượng chân dung

Làm tượng chân dung

Làm tượng chân dung tả thực , đảm bảo giống đẹp , nghệ thuật
Tượng chân dung cỡ lớn

Tượng chân dung cỡ lớn

Chuyên thi công tượng chân dung mọi kích cỡ, mọi chất liệu theo yêu cầu