Điêu khắc phúc hưng

Tượng chân dung nghệ thuật

Tượng chân dung thờ

Tượng chân dung thờ

Chuyên thực hiện tượng chân dung theo hình ảnh ,giống đẹp , có hồn, nhiều kích thước, đa dạng chất liệu
Làm tượng chân dung

Làm tượng chân dung

Làm tượng chân dung nghệ thuật theo yêu cầu