Điêu khắc phúc hưng

Tượng cổ điển

Tượng cổ điển

Tượng cổ điển

Thực hiện điêu khắc cổ điển
Có thực hiện sáng tác theo ý tưởng , theo design yêu cầu
Tượng ballet

Tượng ballet

WP_20150107_001.WP_20150107_001.WP_20150107
Tượng David

Tượng David

Tượng David Tượng David Tượng David
Tượng cổ điển

Tượng cổ điển

Có thi công nhiều mẫu tượng cổ điển, tượng nghệ thuật, Liên hệ : tuongcodien.com hoặc call 0909859990
Có thực hiện sáng tác theo ý tưởng , theo design yêu cầu
Balê

Balê

WP_20150107_002.WP_20150107_002.WP_20150107_002.
Tượng venus_02

Tượng venus_02

Tượng venus 2.Tượng venus 2.Tượng venus 2.
Tượng cổ điển

Tượng cổ điển

Tượng cổ điển hy lạp
Có thực hiện sáng tác theo ý tưởng , theo design yêu cầu